Pro klienty


Možnost úvěrování stomatologických ošetření s projektem Úvěr na zuby

Nově nabízíme našim klientům možnost úvěrování jejich stomatologických ošetření.

Tento produkt umožňuje každému klientovi zvolit to nejlepší možné řešení jeho ošetření bez omezení finančními prostředky. Může být vhodný především u rozsáhlých ošetření, kdy celková částka může být finančně náročná.

Více podrobných informací naleznete na www.uvernazuby.cz

V případě, že máte o tento produkt zájem, konzultujte tuto možnost s našimi vedoucími lékaři.

 úvěr na zuby


První návštěva – vstupní vyšetření

Po telefonické či jiné domluvě je klient objednán na tzv. vstupní vyšetření.

Při první návštěvě naší kliniky recepce klientovi předává vstupní formulář. (Tento formulář slouží především k informování lékaře o zdravotních problémech, užívaných lécích, alergiích, atp.)

Vstupní vyšetření trvá přibližně 1 hodinu. Nejprve pořídíme snímek panoramatickým rentgenem, který může odhalit jinak skrytý problém. Dále bude provedena podrobná anamnéza zubů a celé ústní dutiny - přítomnost zubního kazu, zubního kamene, změn tvrdých tkání, vnitřního zbarvení, hypoplazií a dalších defektů, včetně celkového vyšetření měkkých tkání ústní dutiny a stavu ústní hygieny.

Dále budou pořízeny fotografie chrupu, eventuelně bude-li to nutné pořízen otisk zubů.

Celé vyšetření je bezbolestné. Lékař klientovi vše podrobně vysvětlí a průběžně ukáže na velkém monitoru.

Na základě těchto informací pak vedoucí lékař sestavuje terapeutický plán a plán cenový.

Terapeutický a cenový plán je zkompletován a předán klientovi ihned nebo při další návštěvě, kde je lékařem podrobně vysvětleno, jaké zákroky navrhl a jak by léčba probíhala. Vše je po diskuzi s klientem přizpůsobeno jeho finančním a časovým možnostem. Klinika provádí celé spektrum stomatologického ošetření  - chirurgii, implantologii, protetiku, estetická ošetření chrupu a služby dentální hygieny. Můžeme tak nabídnout komplexní péči přímo u nás a není třeba navštěvovat jiné specialisty.

Sestavení tohoto plánu není nijak závazné. I v případě, že se klient rozhodne dále nevyužívat služek naší kliniky, na požádání rádi pořídíme kopie snímků a dokumentace, kterou dáme klientovi na přenosném mediu k dispozici domů.

Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně a snažíme se hledat řešení, které nejvíce vyhovuje jeho komfortu.

  • Cena vstupního vyšetření se pohybuje v rozmezí od 1500,-Kč až 3120,-Kč
  • Naše kliniky nespolupracuje se zdravotními pojišťovnami. Klienti si své ošetření hradí.