Pro klienty


První návštěva – vstupní vyšetření

Po telefonické či jiné domluvě je klient objednán na tzv. vstupní vyšetření.

Při první návštěvě naší kliniky recepce klientovi předává vstupní formulář. (Tento formulář slouží především k informování lékaře o zdravotních problémech, užívaných lécích, alergiích, atp.)

Vstupní vyšetření trvá přibližně 1 hodinu. Nejprve pořídíme snímek panoramatickým rentgenem, který může odhalit jinak skrytý problém. Dále bude provedena podrobná anamnéza zubů a celé ústní dutiny - přítomnost zubního kazu, zubního kamene, změn tvrdých tkání, vnitřního zbarvení, hypoplazií a dalších defektů, včetně celkového vyšetření měkkých tkání ústní dutiny a stavu ústní hygieny.

Dále budou pořízeny fotografie chrupu, eventuelně bude-li to nutné pořízen otisk zubů.

Celé vyšetření je bezbolestné. Lékař klientovi vše podrobně vysvětlí a průběžně ukáže na velkém monitoru.

Na základě těchto informací pak vedoucí lékař sestavuje terapeutický plán a plán cenový.

Terapeutický a cenový plán je zkompletován a předán klientovi ihned nebo při další návštěvě, kde je lékařem podrobně vysvětleno, jaké zákroky navrhl a jak by léčba probíhala. Vše je po diskuzi s klientem přizpůsobeno jeho finančním a časovým možnostem. Klinika provádí celé spektrum stomatologického ošetření  - chirurgii, implantologii, protetiku, estetická ošetření chrupu a služby dentální hygieny. Můžeme tak nabídnout komplexní péči přímo u nás a není třeba navštěvovat jiné specialisty.

Sestavení tohoto plánu není nijak závazné. I v případě, že se klient rozhodne dále nevyužívat služek naší kliniky, na požádání rádi pořídíme kopie snímků a dokumentace, kterou dáme klientovi na přenosném mediu k dispozici domů.

Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně a snažíme se hledat řešení, které nejvíce vyhovuje jeho komfortu.

  • Cena vstupního vyšetření se pohybuje v rozmezí od 1500,-Kč až 3120,-Kč
  • Naše kliniky nespolupracuje se zdravotními pojišťovnami. Klienti si své ošetření hradí.