Dětská a rodinná stomatologie


Starost o naše dětské pacienty má pro naše pracoviště absolutní prioritu. Děti vnímáme jako rovnocenné partnery, na komunikaci s nimi jsme specielně vyškoleni a nabízíme v tomto směru specielní preventivní programy.

Rodinná péče je naším dlouhodobým cílem z několika důvodů:

  • Pokud známe a léčíme všechny členy rodiny, můžeme citlivěji a efektivněji komunikovat s malými pacienty a spolupráce se stává radostí pro všechny strany
  • Poznáme lépe genetickou predispozici u určitých specielních onemocnění tvrdých a měkkých tkání dutiny ústní a v určitých případech dovedeme negativním dopadům účinně předcházet( viz programy familly anti-cario, familly anti-plaque etc)
  • Můžeme nabídnout sloučení termínů v jeden den pro všechny členy rodiny a dochází tak k časové a finanční úspoře ( Fidentia Familly Care)
  • Vychováváme si mladé seběvědomé pacienty / klienty, kteří mají v zubního lékaře důvěru a vědí, jaký vliv na jejich osobní i profesní život zdravý zub má