Fidentia Dental Clinic


vedoucí lékář - MUDr. Jan Pavlečka - vedoucí lékář - MUDr. Jan Pavlečka

Fidentia - toto latinské slovo znamená důvěru, spolehlivost a jistotu.

Tyto výrazy pro nás nejsou jen pouhé překlady. Je to vyjádření hodnot, kterých si vážíme.